Kontakt

Ängsholmen Rederi AB
Mårdvägen 7
167 56 Bromma

Besöksadress på båtarna:

Strandvägen, kajplats 20
Stockholm

Tel: 08-26 31 25
Mobil: 0706 020802

Mail: rederi@angsholmen.se